Ordinær generalforsamling i SB er flytte til mandag den 30 oktober

171

Ordinær generalforsamling er flyttet til  Mandag 30. oktober 2017 kl. 19.30
Raffinaderivej 3, 2300 København S

På grund af damerne spiller pokalkamp den 31 oktober mod Brøndby kl. 19:00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens stilling og virksomhed for 2016/2017
3. Forelæggelse af det reviderede driftsregnskab for år 2016,
samt statusopgørelse pr. 31 december 2016 til godkendelse.
4. Fremlæggelse af driftsbudget for år 2018.
5. Behandling af indkomne forslag jvf. §15 stk. 1
6. Valg af bestyrelse jvf. §10 stk. 2 og stk. 3
a. Valg af Formand
b. Valg af Sekretær
c. Valg af Ungdomsleder
d. Valg af Børnefodboldleder
e. Valg af 1. bestyrelsesmedlem
f. Valg af Dameseniorsleder
g. Valg af suppleanter.
7. Valg af revisor jvf. §12 stk. 1.
8. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, ligger til gennemsyn i klubben 1 uge før generalforsamlingen.

Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde af alle seniorer, såfremt de ikke er i
kontingentrestance og har været medlem af klubben i det seneste 3 måneder inden
generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen